Mám hypotéku a nezvládám ji splácet. Co mám dělat?

V naší republice stále převažuje trend bydlení ve vlastním domě či bytě. Ne každý má ale možnost si toto bydlení pořídit jen prostřednictvím svých zdrojů, a tak se vydá směrem téměř celoživotní půjčky – hypotéky. Jak bychom ale měli naložit se situací, kdy již nejsme schopni splátky hradit? Jak bychom měli postupovat, když už je situace opravdu krizová, a na koho se obrátit?

Co s sebou přináší rozhodnutí uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru?

Hypotéka je dlouhodobým úvěrem, který poskytuje banka nebo jiná finanční instituce na koupi nemovitosti. Zpravidla se splácí po dobu až několika desítek let v pravidelných měsíčních splátkách. Díky tomu si můžete dovolit koupit byt, pozemek či dům. Využít hypotéku můžete ale třeba i na rekonstrukci objektu.

Hypoteční úvěr zajišťuje zástavní právo k nemovitosti, kterou si kupující hypotékou financuje. To znamená, že pokud kupující nedodrží své povinnosti a závazky, banka má právo prodat zástavní právo na nemovitost a vymoci si tak své pohledávky.

Doba splácení bývá většinou rozložena na co nejdelší možnou dobu s možností refinancování po uplynutí doby fixace. Většinou se smlouvy z důvodu nejmenšího úroku uzavírají na 30 let. Což je vzhledem k nutnosti pravidelně splácet opravdu dlouhá doba. Bohužel nikdo z nás nemůže předpokládat, že se v této době nedostane do situace, kdy již nadále nebude schopen peníze bance odvádět.

Hrozí mi neschopnost splácet – co bych měl dělat?

Je důležité hned na začátku zdůraznit, že situace, ve které se daný člověk nachází, je stresující a obtížná. Není jednoduché se vyrovnat s představou, že bychom se museli rozloučit s vysněným bydlením. Nicméně, nejlepší řešení závisí na mnoha faktorech, jako jsou finanční prostředky, celková výše hypotéky, příjmy a výdaje, aktuální dluhy a další. Zároveň je každá situace jiná a je třeba se na ni podívat individuálně.

Nejprve je dobré se podívat na nastalou situaci s nadhledem. V případě neschopnosti splácet se zeptejte: Jaká situace mě postihla? Z jakého důvodu nemůžu splátku uhradit? Jedná se pouze o dočasnou záležitost, kterou by mohla vyřešit nebankovní půjčka od někoho blízkého či prostřednictvím jiné společnosti? (V tomto případě je ale třeba velké obezřetnosti, abychom se vyvarovali větších dluhů.) Či se jedná o nastalý problém dlouhodobého charakteru?

Krok první: Pojištění schopnosti splácet

Nejprve se podívejte, jaká máte k hypotéce sjednaná pojištění. Většina poskytovatelů dnes požaduje, aby měl dlužník životní pojištění. Možná jste ale při sjednávání hypotéky uzavřeli také pojištění schopnosti splácet. Neváhejte tedy a obraťte se na pojišťovnu, případně na svého finančního poradce.

Krok druhý: Kontaktujte věřitele

V okamžiku, již nejde postupovat pouze nějakým dočasným vykrytím vyšší finanční potřeby (například v případě, že víme, že se v budoucnosti s jistotou příjem zvýší), je třeba na prvním místě kontaktovat věřitele. Je velmi důležité řešit problémy se splácením hypotéky co nejdříve, abychom se vyhnuli potenciálním vážným finančním následkům, jako je například exekuce.

Hypotéky totiž mohou mít různé podmínky a věřitelé mají různě vstřícné nástroje pomoci zákazníkům. I proto je na prvním místě nutné kontaktovat věřitele a informovat ho o aktuální situaci.

Existují různé možnosti, jak se s poskytovatelem domluvit na nových podmínkách splácení hypotéky. Například je možné požádat o odklad splátek, snížení výše splátek nebo prodloužení doby splácení.

Krok třetíNení možné hypotéku refinancovat?

V některých případech může být také možností převést hypotéku k jinému poskytovateli s výhodnějšími podmínkami. Tento způsob získání nových podmínek se nazývá refinancování a je možný většinou po uplynutí doby fixace. Její trvání najdete ve smlouvě. Je možností, jak získat v aktuálním čase výhodnější možnosti, nižší úroky či jinou dobu splácení.

Refinancování funguje na principu uzavření nové smlouvy. Tou se následně doplatí původní úvěr a splácí se hypotéka nová. V tomto případě je na místě kontaktovat odborníka, abychom spolu s ním zjistili, zda je tato cesta vůbec pro danou situaci reálná.

Krok čtvrtý: Je na místě zvážit udržitelnost a případný prodej nemovitosti

V každém případě je na místě se pokusit najít řešení, které bude pro vás dlouhodobě udržitelné. Pokud by nastala situace, ve které byste nebyli schopni splácet hypotéku ani po změně podmínek, může být nutné přemýšlet o prodeji nemovitosti. Díky tomu by bylo možné minimalizovat dluhy a zajistit určitou finanční stabilitu do budoucnosti. Pokud však nemovitost není plně zaplacená, musíte zaplatit zbytek hypotéky.

Nebuďte na danou situaci sami a vyhledejte odborníka, který vám s řešením pomůže

Nejdůležitější však je, abyste se nesnažili tento problém řešit sami a hledali pomoc od profesionálů, kteří se financemi zabývají. Váš finanční nebo dluhový poradce by vám mohl pomoci vytvořit plán na řešení vašich finančních problémů a nabídnout co nejlepší řešení pro vás a vaši rodinu.

Uspořádejte si aktuální rozpočet

Podívejte se na svoje aktuální příjmy a výdaje a zaměřte se na oblasti, ve kterých byste mohli ušetřit. I malé pravidelné výdaje, které nejsou nutné, mohou v konečném důsledku hodně pomoci.

Každou další půjčku je třeba hodně zvážit. Riziko, které s sebou nese příliš velké množství půjček – ať je to nebankovní půjčka, či nesplácená hypotéka – je opravdu veliké. Dluhová past je situací, kterou není radno pokoušet. Z jejích zákoutí je velmi náročné se dostat.

Pokud je to možné, zkuste najít příležitosti k přivýdělku, například práci na volné noze nebo part-time zaměstnání.

Jaké mohou být důvody, které nás mohou dovést k neschopnosti splácet a jak se jich vyvarovat?

Je důležité mít na paměti, že situace může být jedinečná pro každého jednotlivce, a tak neexistuje jedno univerzální řešení. Stejně tak důvodů, které vedou do situace, kdy nejsme schopni splácet, může být celá řada. Může se jednat o ztrátu zaměstnání, snížení příjmu či nečekaný velký výdaj, který rodinnou peněženku obrátí naruby.

V dnešní době je také velmi nebezpečná fixace úroků, kterous sebou běžně hypoteční úvěry nesou. Nárůst úrokové sazby totiž odpovídá aktuální inflaci stanovené Českou národní bankou. Pokud jste tedy hypotéku sjednali s proměnlivou úrokovou sazbou, může nárůst úrokových sazeb vést k růstu výše splátek. Tymůže být pro mnohé rodiny obtížné (až nereálné) zvládnout.

Někteří lidé mohou podcenit, kolik bude hypotéka stát, a mohou se dostat do situace, kdy není dostatek finančních prostředků na její splácení.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram